ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ (ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ)
12 Οκτωβρίου 2015
ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ
12 Οκτωβρίου 2015

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ


αξιολόγηση παθήσεων μαστού με την χρήση αναλογικής – ψηφιακής – μαγνητικής μαστογραφίας και υπερηχογραφήματος-ελαστογραφίας μαστού δείτε περισσότερα εδώhvulssw2