fbpx

Συγγενείς καρδιοπάθειες και έγκαιρη διάγνωση

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι ανωμαλίες διάπλασης της καρδιάς που υπάρχουν από την ημέρα της γέννησης. Δηλαδή οι πάσχοντες από συγγενείς καρδιοπάθειες γεννιούνται με κάποιο «κατασκευαστικό» πρόβλημα στην καρδιά. Η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση των παθήσεων.
Στη χώρα μας κάθε χρόνο γεννιούνται 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες , που σημαίνει ότι κάτι συνέβη κατά την κατασκευή της καρδιάς ενδομήτρια, όπως «τρύπα» στην καρδιά, αναστροφή των αγγείων της καρδιάς κλπ.
Ο όρος δεν πρέπει να συγχέεται με τη «συγγένεια», δηλαδή με την κληρονομικότητα, με την οποία η πάθηση έχει μικρή σχέση. Στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για τυχαία γεγονότα που δεν συνδέονται με τους γονείς ή το οικογενειακό περιβάλλον.
Στην Ελλάδα υπολογίζεται πως 40.000 με 50.000 έφηβοι και ενήλικοι εμφανίζουν συγγενείς καρδιοπάθειες.
Εντούτοις, με την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση έχει γίνει εφικτό να επιτευχθεί πλήρης ίαση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των περιπτώσεων.

Τα πιο συχνά προβλήματα

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι συγγενών καρδιοπαθειών, από απλές καρδιοπάθειες μέχρι πιο σοβαρές καταστάσεις.
Οι βασικοί τύποι συγγενών καρδιοπαθειών είναι οι εξής:

Μεσοκολπική επικοινωνία: Ελάττωμα στο μεσοκολπικό διάφραγμα, που επιτρέπει τη ροή του αίματος μεταξύ των κόλπων.

Κυνόδοντας αορτικής βαλβίδας: Η δημιουργία δύο γλωχινών στην αορτική βαλβίδα αντί τριών.

Σύνδρομο αριστερής υποπλαστικής καρδιάς: Πρόκειται για ένα φάσμα ανωμαλιών που χαρακτηρίζονται από πολύ μικρή αριστερή κοιλία με ταυτόχρονη αορτική στένωση ή ατρησία και βαριά μιτροειδική στένωση.

Ανοιχτός αρτηριακός πόρος: Η αποτυχία της σύγκλεισης του αρτηριακού πόρου κατά τη γέννηση.

Αποτυχία σύγκλεισης ωοειδούς τρήματος: Εμφανίζεται μεσοκολπική επικοινωνία που οφείλεται στην αποτυχία σύγκλεισης του ωοειδούς τρήματος κατά τη γέννηση.

Τετραλογία του Fallot: Συνδυασμός από τέσσερις ανατομικές ανωμαλίες: πνευμονική στένωση, ανώμαλη έκφυση της αορτής από την δεξιά κοιλία ή και από τις δύο κοιλίες, έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος και δεξιά κοιλιακή υπερτροφία.

Η μετάθεση των μεγάλων αγγείων: Η μετάθεση των μεγάλων αρτηριών είναι μια ανωμαλία κατά την οποία η αορτή εκφύεται εξ ολοκλήρου ή κατά μεγάλο μέρος από τη δεξιά κοιλία, ενώ η πνευμονική αρτηρία προέρχεται από την αριστερά κοιλία. Υπάρχουν τρεις τύποι της πλήρους μετάθεσης (ανάλογα με κάποιες συνυπάρχουσες ανωμαλίες): αυτές με άθικτο μεσοκοιλιακό διάφραγμα με ή χωρίς πνευμονική στένωση, αυτές με μεσοκοιλιακό έλλειμμα και εκείνες με μεσοκοιλιακό έλλειμμα και πνευμονική στένωση. Στη διορθωμένη μετάθεση των μεγάλων αγγείων, οι κοιλίες συνδέονται με λάθος αρτηρίες, αλλά και οι κόλποι επικοινωνούν με λάθος κοιλίες, με αποτέλεσμα να αποκαθίσταται η φυσιολογική φορά της κυκλοφορίας.

Έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος: Έλλειμμα στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα, που επιτρέπει τη ροή του αίματος (αρχικά), λόγω διαφοράς πίεσης, από την αριστερή κοιλία στη δεξιά.

Οι ενήλικες με συγγενείς καρδιακές παθήσεις εντάσσονται γενικά σε δύο κατηγορίες:

-Σε ασθενείς, όπου η διάγνωση, η αντιμετώπιση και παρακολούθηση της νόσου έγινε κατά τη διάρκεια των παιδικών τους χρόνων και στη συνέχεια απαιτούν παρακολούθηση κατά την ενήλικη ζωή τους.
-Σε ασθενείς, όπου στην παιδική τους ηλικία δεν διεγνώσθη η νόσος, διότι ήταν ασυμπτωματικοί και διαγνώστηκαν στην ενήλικη ζωή. Τα συμπτώματα είναι πιθανό σε κάποιες παθήσεις να μην εμφανιστούν για πολλές δεκαετίες.

Σημαντική η συνεχής παρακολούθηση

Η συγγενής καρδιοπάθεια θεωρείται χρόνιο νόσημα και ο ασθενής έχει ανάγκη γενικότερης υποστήριξης. Για το λόγο αυτό, η φροντίδα του ασθενούς με συγγενή καρδιοπάθεια πρέπει να είναι ολιστική και να μην αφορά αποσπασματικά την αντιμετώπιση κάποιου μεμονωμένου προβλήματος ή επιπλοκής. Συχνά χρειάζονται εξειδικευμένες εξετάσεις επαναλαμβανόμενες σε τακτά χρονικά διαστήματα, και ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρχει διαρκής ενημέρωση της ομάδας που έχει την συνολική εικόνα της φροντίδας του ασθενούς.

Από την επιστημονική ομάδα του διαγνωστικού κέντρου – πολυϊατρείου Σύγχρονος Ασκληπιός.

Καλέστε μας