Ιωάννης Κανδηλιώτης - Ιατρός Ακτινολόγος

Γεννήθηκε το 1971

Το 1990 εισήχθηκε με τις πανελλήνιες εξετάσεις στην Ιατρική Αθηνών, απ’όπου αποφοίτησε τον Γενάρη του 1997 με βαθμό Λίαν Καλώς.

Τα έτη 1997 και 1998 υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως οπλίτης Ιατρός στην Κύπρο (ΕΛΔΥΚ).

τα έτη 1999 και 2000 έκανε το αγροτικό του στην Αράχωβα Βοιωτίας.

Απο το 2001 έωςτο 2006 έκανε την ειδικότητα του ως ακτινολόγος αρχικά στο Αμαλία Φλέμιγκ όπου εκπαιδεύτηκε στην κλασική ακτινολογία και εν συνεχεία στο Λαϊκό όπου εκπαιδεύτηκε στους υπερήχους σώματος και στον αξονικό τομογράφο. Εκπαιδεύτηκε επίσης στον Άγιο Σάββα όσον αφορά το διακολπικό υπερηχογράφημα, Σωτηρία όσον αφορά τα τρίπλεξ και ΚΑΤ όσον αφορά τον Μαγνητικό τομογράφο.

Από το 2007 εργάζεται ως ακτινολόγος στο Ιατρικό Αθηνών - κλινική Π. Φαλήρου στα τμήματα υπερήχου - τρίπλεξ και αξονικού τομογράφου.

Από το 2016 εργάζεται στον Σύγχρονο Ασκληπιό όπου είναι και επιστηονικός υπεύθυνος του ακτιινολογικού εργαστηρίου και των υπερήχων - τρίπλεξ.