Δρ. Κανδηλώρος Χάρης

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος - Διατροφολόγος


Βιογραφικό Σημείωμα


Ο Δρ. Χάρης Κανδηλώρος ολοκλήρωσε τις Ιατρικές σπουδές του στη Γαλλία (PCEM & DCEM), στην Ιατρική σχολή «Lariboisiere Saint - Louis, Paris VII».

Αφού Πέρασε με επιτυχία το διαγωνισμό Ειδικότητας "Concours C de l'Internat" το 1987, ολοκλήρωσε την Ειδίκευσή του ως "Interne des Hôpitaux" στην Ιατρική σχολή του Παν/μίου του Nancy.

Κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat d’Etat), τίτλο Ειδικότητας στην Ενδοκρινολογία (Diplôme d’Etudes Specialisées), καθώς επίσης και 2 διπλώματα διατροφολoγίας (Diplôme d’Etudes Approfondies & Diplôme d’Etudes Specialisées complémentaire).

Εργάστηκε ως συνεργάτης - ερευνητής στο INSERM του Nancy, από το 1992 έως το 1995, με αντικείμενο τις μεταβολές της κυτταρικής μεμβράνης στα μεταβολικά νοσήματα «Groupe de recherches sur les interactions moléculaires aux interfaces».

Διετέλεσε Επιμελητής στο Παν/ μιο του Nancy (Assistant Hospitalo - Universitaire) - υπεύθυνος του τομέα νοσηλείας διαβητικών & παχυσάρκων ασθενών από το 1992 έως το 1995. Έχει στο ενεργητικό του 66 αναρτημένες και προφορικές ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, 7 ανασκοπήσεις και 14 πρωτότυπες εργασίες.

Από το 1996 έως το 2008 εργάστηκε ως Επιμελητής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, στον τομέα Ενδοκρινολογίας - Μεταβολισμού - Διαβήτου και διατηρούσε ταυτόχρονα ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα στα Μεσόγεια.

Συνεχής επιδίωξή του η ενεργή συμμετοχή στην εκλαΐκευση της επιστημονικής ιατρικής γνώσης, με βασικό αντικείμενο τη διατροφή & τα μεταβολικά νοσήματα.