ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Έλεγχος για 
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα
Νοσήματα

  • HCV
  • HIV
  • HBsAg
  • VdRL
ΤΙΜΗ: 38€