ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Αιμ. Έλεγχος για Οστεοπόρωση

  • Ασβέστιο
  • Φώσφορος
  • Αλκαλ. Φωσφατάση
  • Ostecalcin
  • 25-Vit-D3
  • PTH
  • Ασβέστιο ούρων
ΤΙΜΗ: 53€