ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Παιδιατρικό Check up

 • Γενική Αίματος
 • Σίδηρος
 • SGOT
 • SGPT
 • Ουρία
 • Φερριτίνη
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερόλη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Anti-HBs
 • Γενική Ούρων
ΤΙΜΗ: 38€