ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Σιδηροπενική αναιμία

  • Γενική Αίματος
  • Σίδηρος
  • Φερριτίνη
  • TIBC
ΤΙΜΗ: 28€