ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Υπερχοληστεριναιμία 
Αρτηριοσκλήρυνση

  • Χοληστερόλη
  • HDL
  • LDL
  • Τριγλυκερίδια
  • B12
  • Φυλικό Οξύ
  • Ομοκυστεϊνη
ΤΙΜΗ: 53€