ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

CHECK - UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ (κάτω των 35 ετών)

 • Γενική Αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • CRP ποσ.
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • Χοληστερόλη
 • Τριγλυκερίδια
 • Χοληστερόλη-HDL
 • Χοληστερόλη-LDL
 • Ca 125
 • Test-Pap
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ: 228€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 153€