ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

CHECK - UP Basic

 • Γενική Αίματος
 • Nάτριο
 • Κάλιο
 • Ασβέστιο
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερόλη
 • Χοληστερόλη-HDL
 • Χοληστερόλη-LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • Γενική Ούρων
ΤΙΜΗ: 43€