Σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, ο Σύγχρονος Ασκληπιός, αναπτύσσεται δυναμικά και αναδεικνύει τον επαγγελματισμό του στον τομέα της Υγείας με τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και με την άριστη κατάρτιση των Ιατρών που διαθέτει.