Διαγνωστικά τμήματα

 • Προληπτικός έλεγχος (check up)
 • Προγεννητικός έλεγχος
 • Μικροβιολογικό
 • Αιματολογικό
 • Ανοσοβιολογικό
 • Ορμονολογικό
 • Βιοχημικό
 • Μοριακή Βιολογία
 • Κυτταρολογικό (PAP test)
 • Παθολογοανατομικό
 • Μέτρηση Οστικής Μάζας
 • (Οστεοπόρωσης)
 • Πανοραμική Ψηφιοποιημένη
 • Κεφαλομετρική Ψηφιοποιημένη
 • Μαστογραφία Ψηφιοποιημένη
 • Υπερηχοτομογραφίας
 • (Σώματος, Μικρών οργάνων, Διακολπικό)
 • Έγχρωμο Doppler (triplex) αγγείων
 • Καρδιολογικό
 • Τεστ κοπώσεως
 • Παρακεντήσεις Θυρεοειδούς & Προστάτου