ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Τμήμα επικοινωνίας - Εξυπηρέτησης πελατών

Στο πολυιατρείο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ έχουμε συμπεριλάβει και ένα τμήμα επικοινωνίας που δίνει άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση στους πολίτες και αποσκοπεί στην ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση τους. Έτσι, μια ομάδα έμπειρων επικοινωνιακά ανθρώπων, επιλύουν ή σας παραπέμπουν στον ανάλογο επαγγελματία για να διευθετηθεί το όποιο ερώτημα σας.

Η απευθείας αλληλεπίδραση με τους πελάτες, έχει οδηγήσει στη σύναψη στενότερων σχέσεων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Στα πλαίσια αυτά, έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα ή κατ' οίκον εξυπηρέτηση των πελατών, όσον αφορά στις αιμοληψίες και στους υπέρηχους, όπως επίσης και η αποστολή των αποτελεσμάτων στο δικό τους χώρο όταν αδυνατεί ο πελάτης να τα παραλάβει ο ίδιος.

Επίσης, οποιαδήποτε απορία για το ραντεβού σας, για τη διευκρίνιση σε οποιοδήποτε θέμα, που αφορά στην εξυπηρέτηση σας, η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων θα βρίσκεται άμεσα δίπλα σας, για να απολαμβάνετε ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.