ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Έλεγχος Θυροειδούς II

  • FT3
  • FT4
  • TSH
  • Anti-TG
  • Anti-TPO
ΤΙΜΗ: 38€