ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (20 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ):
1. FV G1691A (Leiden)
2. FV H1299R (R2)
3. MTHFR C677T
4. MTHFR A1298C
5. Prothrombin G20210A
6. ß-Fibrinogen -455 G>A
7. Factor XIII V34L
8. PAI-1 -675 4G/5G
9. PAI-1 -844 G>A
10. GPIIIa L33P (HPA-1)
11. ApoB R3500Q
12. Apo E. C526T
13. Apo E. T388C
14. ACE I/D
15. GPIa (C807T)
16. PAI-2 C1238G
17. eNOS G298A
18. EPCR A4600G (H3)
19. EPCR G4678C (H1)
20. LPA A5673G

ΤΙΜΗ: 200

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (13 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ):
οποιεσδήποτε από την λίστα των 20

ΤΙΜΗ: 160

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (7 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ):
οποιεσδήποτε από το panel των 20 μεταλλάξεων

ΤΙΜΗ: 130

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (1 ΜΕΤΑΛΛΑΞH):
οποιεσδήποτε από το panel των 20 μεταλλάξεων

ΤΙΜΗ: 50

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ΔF508

ΤΙΜΗ: 40

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ 89% (186 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ)

ΤΙΜΗ: 160

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ 99.6% με NES(1700 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ)

ΤΙΜΗ: 200

ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ 100% (ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ CFTR ΜΕ ΝΕΧΤ GENERATION SEQUENCING & MLPA)

ΤΙΜΗ: 600

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ Β-ΓΛΟΒΙΝΗΣ ΜΕ SEQUENCING

ΤΙΜΗ: 190

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α -ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΛΟΙΦΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ Α-ΓΛΟΒΙΝΗΣ ΜΕ MLPA

ΤΙΜΗ: 185

ΚΟΝΕΞΙΝΗ 26 (2 METAΛΛΑΞΕΙΣ- 35DELG_L90P με PCR)

ΤΙΜΗ: 120

ΚΟΝΕΞΙΝΗ (ΟΛΟ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ)

ΤΙΜΗ: 150

MH ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗ ΒΑΡΥΚΟΪΑ (GJB2 FULL SEQUENCING)

ΤΙΜΗ: 190

CYP21A2- ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ (12 ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ)
ΤΙΜΗ: 190

ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΪΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ ( 95% ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ)

ΤΙΜΗ: 170

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΌ ΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 21.000 ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

ΤΙΜΗ: 95

NIFTY TEST (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΡΙΣΩΜΙΩΝ 21,13,18,9,16,22 & ΧΧΥ, ΧΧΧ, XYY,ΜΟΝΟΣΩΜΙΑ Χ, Cri-du-chat,1p36, 2q33.1, DiGeorge 2,16p.12.2,Jacobsen, Van der Woude & Prader - Willi/Angelman)
ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ/ ΔΩΡΕΑΝ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΔF508

ΤΙΜΗ: 700

ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ (FhCGβ, PAPP-A, PlGF)

ΤΙΜΗ: 90

ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ (G - banding)

ΤΙΜΗ: 230

ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΑΤΟΜΟΥ (G - banding)

ΤΙΜΗ: 150

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΙΜΗ: 235

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ/ ΧΟΡΙΑΚΩΝ ΛΑΧΝΩΝ (Περιλαμβάνει επιπλέον σε 1-2 εργάσιμη QF-PCR (Τ21/Τ18/Τ13) + ΔF508)

ΤΙΜΗ: 210

QF-PCR (Τ21/Τ18/Τ13)

ΤΙΜΗ: 95

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ/ ΧΟΡΙΑΚΩΝ ΛΑΧΝΩΝ (Περιλαμβάνει επιπλέον σε 1-2 εργάσιμες QF-PCR (Τ21/Τ18/Τ13) + ΔF508)

ΤΙΜΗ: 600

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ: 850

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ & ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ/ ΧΟΡΙΑΚΩΝ ΛΑΧΝΩΝ (Περιλαμβάνει επιπλέον σε 1 εργάσιμη QF-PCR (Τ21/Τ18/Τ13) + ΔF508)

ΤΙΜΗ: 600

HPV ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 74 τύπων

ΤΙΜΗ: 150

6ΣΕΞΟΥΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (CHLAMYDIA TRACHOMATIS, ΜYCOPLASMA HOMINIS, MYCOPLASMA GENITALIUM, UREOPLASMA UREALITICUM, TRICHOMONAS VAGINALIS, NEISSERIA GONORRHOEAE)

ΤΙΜΗ: 200

ΕΡΠΗΤΟΙΟΙ (HSV1 & HSV2)

ΤΙΜΗ: 120

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ (ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΓΛΟΥΤΕΝΗ)

ΤΙΜΗ: 210

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΤΙΝΙΔΑΣΗΣ (SEQUENCING BTD)

ΤΙΜΗ: 250

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΙΜΙΑΣ GALT ή GALK1 ή GALE (GALT OR GALK1 OR GALE FULL SEQUENCING)

ΤΙΜΗ: 400

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ BRCA1, BRCA2, ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ 1100delc ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ CHEK2 ΚΑΙ MLPΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ BRCA1, BRCA2)

ΤΙΜΗ: 850

BRCA PLUS (ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΑΣΤΟΥ & ΩΟΘΗΚΩΝ-26 ΓΟΝΙΔΙΑ)

ΤΙΜΗ: 1100

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ HNPCC ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NEXT GENERATION SEQUNCING.
ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 ΚΑΙ ΤΟ 3’ UTR of EPCAM

ΤΙΜΗ: 950

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟ FAP ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NEXT GENERATION SEQUNCING.
ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ APC and MUTYH

ΤΙΜΗ: 900

CARRIER SCREENING ΓΙΑ 4813 ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΜΗ: 1400

CLINICAL WHOLE EXOME SEQUENCING (κάλυψη 100X, χρόνος αποτελεσμάτων 1-2 μήνες, πλήρες κλινικό report).
(2X EDTA)

ΤΙΜΗ: 1200

FAMILY TRIO WHOLE EXOME SEQUENCING (γονείς και πάσχον παιδί κάλυψη 100X, χρόνος αποτελεσμάτων 2 μήνες, πλήρες κλινικό report). (2X EDTA)

ΤΙΜΗ: 2750

WHOLE GEOME SEQUENCING (κάλυψη 35X, χρόνος αποτελεσμάτων 2-3 μήνες, πλήρες κλινικό report). (2X EDTA)

ΤΙΜΗ: 2600

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ 60 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ 35delG (από κάρτα Guthrie) 3-5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

ΤΙΜΗ: 90

Description: logo esyd
ISO 15189, Κλινικές Δοκιμές ISO 17025, Κλινικές Δοκιμές