ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Προγεννετικός Έλεγχος

  • CMV G/M
  • Rubella G/M
  • Toxoplasma G/M
  • Προσδιορισμός Ηλεκ. Αιμοσφαιρίνης (HbA2)
  • Rhesus / Ομάδα
ΤΙΜΗ: 48€